Solid Axle Swap Kit Installation for Toyota Hilux Vigo

Solid Axle Swap Kit Installation for Toyota Hilux

ชุดวางคานทุกชุดประกอบด้วย

- เต้าแหนบหัวคัสซี ซึ่งเป็นจิ๊กในตัว

- แผ่นดามคัสซี ซ้าย ขวา

- เต้ายึดโตงเตงหน้า 1 ค่

- โตงเตงหน้า 1 คู่ พร้อมลูกยางครบ (4ตัว/ซ้าย-ขวา)

- เบ้าโช้คหน้าเชื่อมคัสซี 1 คู่

- หูโช้คหน้าเชื่อมติดคาน 1 คู่

- อานแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว

- ประกับแหนบหน้า/หลัง 4 ตัว

- เต้าต่อเพิ่มความสูง หูแหนบหลัง

- เต้าต่อเพิ่มความสูง หูโตงเตงหลัง


*** ไม่รวมสาแหรก เนื่องจากแต่ละคัน เซ็ตสูง/ต่ำไม่เท่ากัน

*** อุปกณ์อย่างอื่น แหนบ เพลา เกียร์ จัดหาให้ได้ครับ


ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำงานติดตั้งในเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติ
หมายเหตุ: ชิ้นงานในภาพเป็นงานต้นแบบของ ชุดวางคาน Metalscream4x4 จึงมีความแตกต่างกับรูปแแบบชุดวางคาน ที่มีการพัฒนาแล้วในปัจจุบันนี้ แต่หลักการในการติดตั้งยังคงใกล้เคียงกัน จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

1. ตัดเลาะช่วงล่างปีกนกหน้าออก เลาะตะขอลากตรงคานขวางใต้หม้อน้ำออกด้วย

2. เจียร์เก็บให้เรียบ

3.ตัด เจียร์ ปัด ขัด เตรียมส่วนอื่นๆ ให้เรียบร้อยด้วย

4. ประกอบหัวคัสซี ด้วยน็อตตามรูป ก่อนเชื่อมจริง5. เอาแหนบมาแขวน เอาโตงเตง หูโตงเตง เชื่อมคัสซีมาใส่ ถ่ายระยะไปหลัง เซ็นเตอร์หูแหนบหน้า ถึงเซ็นเตอร์หูโตงเตงหลัง เท่ากับ 111.5 ซม. ตามมาตรฐานโตโยต้าคานแข็ง


ตอนถ่ายระยะเพื่อตั้งหูโตงเตงหลัง ให้ทำอุปกรณ์ช่วยง่ายๆโดยใช้เหล็กฉากเจาะรูสองรูห่างกัน 76 ซม. สำหรับวางคาน FZJ80, สำหรับวางคาน นิสสันซาฟารี TD42 รูห่างกัน 85 ซม., ยึดเข้ากับน็อตสะดือแหนบ เพื่อล็อคระยะเซ็นเตอร์ ซ้าย ขวาตอนตั้งหูโตงเตง


6. ได้ระยะแล้วแต้มชิ้นงานไว้ เช็คทุกอย่างอีกครั้งก่อนเชื่อมจริง

7. เมื่อตรวจสอบดีแล้ว จึงลงมือเชื่อมจริง


หัวคัสซีตำแหน่งเชื่อมจริง


เชื่อมด้านในด้วย


หูโตงเตงเชื่อมจริง

8. การติดตั้ง เต้าต่อเพิ่มความสูงหูแหนบหลัง สวมครอบเต้าเดิมเว้าปีกหน้าของเต้าเดิมเล็กน้อย เพื่อหลบแหนบแผ่นที่ 2
เชื่อมแหวนเพิ่มความหนาของรูน็อต และเพื่อชิมให้ได้ระยะบูชแหนบเดิม


เล็งรูหูแหนบทั้งสองด้านให้ตรงกัน


9. ติดตั้งชุดตัวต่อหูโตงเตงหลังสังเกตุให้แผ่นดามมาทางหน้ารถ
10. ตรวจเช็คระยะต่างๆ ถูกต้องแล้วเชื่อมจริง


เชื่อมด้านในด้วย

11. เก็บสีไว้ก่อนกันสนิม ไว้เก็บละเอียดอีกครั้งหลังประกอบชิ้นส่วนครบ

Write a comment

Please login or register to comment

Latest Photo Gallery